Productvragen

BlackVue FAQ

 - Download de volledige BlackVue handleiding (NL)

1. Wifi wachtwoord:
Het standaard wifi wachtwoord is: blackvue, deze kan naderhand via de app of PC viewer gewijzigd gaan worden.

2. Firmware upgrades:
Via de Blackvue website kunt u de laatst mogelijke firmware downloaden 

3. SD kaart 64GB of 128GB instellen:
Bij de 64GB en 128GB geheugen versies dient u de SD kaart voor gebruik te formatteren via de camera. Dit kunt u doen door de Micro SD kaart in de camera te pluggen en vervolgens 10 seconden de ronde Wifi aan/uit knop in te drukken.
De camera zal hierna gaan initialiseren voor verdere gebruik.

Thinkware FAQ

- Download de volledige Thinkware dashcam handleiding (NL)


1. Lane Departure Warning System (LDWS)
Een waarschuwingssignaal (geluid) waarschuwt de bestuurder in real time wanneer het
voertuig de rijstrook verlaat. Deze waarschuwing wordt alleen geactiveerd als het voertuig
harder rijdt dan 50 km per uur.
* Standaardinstelling: 80 km/u
Ø LDWS Instellingen
1. Controleer of de GPS is verbonden door na te gaan of het groene licht van de GPS
LED brandt.
2. Schakel LDWS-functie in door naar "Dashcam Instellingen> Verkeersveiligheid
Instellingen> LDWS" te gaan en deze aan te vinken op de Thinkware Dashcam
Mobile Viewer.

2. Forward Collision Warning System (FCWS)
Een waarschuwingssignaal (geluid) waarschuwt de bestuurder in real time voor een
mogelijke aanrijding wanneer een ander voertuig vertraagt of stopt. Dit signaal wordt alleen
gegeven als het voertuig rijdt boven de 30 km per uur rijdt.
> FCWS Instelling
1. Controleer of de GPS is verbonden door na te gaan of het groene licht van de GPS LED
brandt.
2. Schakel FCWS functie in door door naar "Dashcam Instellingen> Verkeersveiligheid
Instellingen> FCWS" te gaan en deze te selecteren op de Thinkware Dashcam Mobile
Viewer.

3. Incident opname tijdens de continue-opname functie
>Wanneer de dashcam een impact detecteert, zal de
camera de beelden opslaan die 10 seconden voor en 10
seconden na de impact zijn gemaakt.
> De opnames die 20 seconden voor- en na de botsing zijn
gemaakt worden opgeslagen op de Micro SD-kaart in een
map met de naam "evt_rec”.

4. Het opnemen van video’s tijdens parkeren (optioneel)
Deze functie is alleen beschikbaar als de dashcam rechtstreeks aan de accu van het voertuig is verbonden.
Aparte aankoop van een vaste voedingskabel (Thinkware PA3) is vereist om gebruik te maken van deze functie.


Ozobot FAQ

-Download the volledige Ozobot handleiding (NL).

 

1 Ozobot Kalibreren op papier
1. Druk de aan/uit knop (aan de zijkant) 2
seconden in totdat de LED lichtjes wit
knipperen.
2. Zet de Ozobot vervolgens precies op de
zwarte kalibratie stip.
3. De Ozobot rijdt iets naar voren en
knippert groen. Dit betekent dat hij
succesvol gekalibreerd is. Als hij rood
knippert, begin dan opnieuw.

Tip: Je Ozobot kalibreert op een zwarte stip zo
groot als de onderkant van de Ozobot. Je kunt
hiervoor de meegeleverde kalibratie zone
gebruiken, maar ook zelf een stip tekenen.

2. Digitaal kalibreren
Open de Ozobot app en ga naar “home” als je daar nog niet al bent. Druk vervolgens op de
"Ozobot Tuneup" knop. Op de Tune Up pagina druk je op de knop "Calibrate Sensors". Volg
nu onderstaande stappen of de stappen die je onderaan het scherm ziet staan.
1 – Zet de helderheid van je scherm op 100% 2 – Druk de aan/uit knop (aan de zijkant) 2
seconden in. De LED lichtjes zullen nu wit
knipperen.
3 - Laat de knop en plaats de Ozobot tegen
de witte plek, of op een wit gedeelte van het
scherm. De Ozobot begint wit te knipperen.
4 – Als de Ozobot groen knippert, betekent
dit dat hij succesvol gekalibreerd is. Als hij
rood knippert, begin dan opnieuw.

3. Het opladen van de Ozobot
Ozobot’s motor wordt gevoed door een kleine batterij, net zoals mobiele telefoons maar
dan nog kleiner. Als de Ozobot rood knippert, dan zal de batterij moeten worden
opgeladen. Steek de speciale USB-kabel aan op een computer en sluit de de kabel op de
Ozobot aan. Wanneer de batterij bijna volledig is opgeladen, begint de Ozobot groen te
knipperen. De Ozobot geeft een onderbroken groen licht als hij helemaal is opgeladen.